O3 Siêu vi sinh làm sạch nước sạch bùn dành cho ao cá


CÔNG TY TNHH TM XNK MỸ BÌNH

Làm sạch nước, sạch bùn, làm giảm nhanh khí độc NH3, H2S, NO2.

- Giữ màu nước đẹp, ổn định môi trường,…

- Tạo trứng nước và thức ăn tự nhiên cho cá con


Còn hàng

O3

KHỬ KHÍ ĐỘC NƯỚC AO, CHỐNG SỐC CHO CÁ, CẤP CỨU CHO CÁ BỆNH YẾU

THÀNH PHẦN ĐĂNG KÝ

Bacillus spp (Bacillus licheniformis) min…. 1,2x10^9 Cfu/g
Chất mang (dextrose) vừa đủ…………………................ 1 kg
Độ ẩm max………………………………............................ 12%

CÔNG DỤNG

Làm sạch nước, sạch bùn, làm giảm nhanh khí độc NH3, H2S, NO2.

- Giữ màu nước đẹp, ổn định môi trường,…

- Tạo trứng nước và thức ăn tự nhiên cho cá con

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Trước khi thả cá: 227g/5.000-6.000m3 nước ao. Sử dụng lặp lại 1-2 lần

- Xử lý định kỳ 227g/8.000-10.000m3 nước. Định kỳ 5-7 ngày/lần

- Xử lý bùn dơ, khí độc 227g/5000m3 nước xử lý liên tục 2-3 ngày

QUY CÁCH: gói 227g, 30 gói/thùng