XỬ LÝ NƯỚC, LÀM SẠCH BÙN DƠ, KHỬ ĐỘC NƯỚC AO

Sắp xếp:


BACTER GOLD - Làm sạch nước ao giảm nhanh khí độc trong ao cá

- Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá; giúp cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi thủy sản

NITRO 18 GOLD - Vi sinh xử lý nước ao nuôi cá

- Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá; - Giúp cải thiện chất lượng nước, môi trường ao và đáy ao nuôi thủy sản.

BKC - Giảm mật độ tảo trong ao cá

- Sát trùng vi khuẩn, nấm nguyên sinh động vật trong nước ao cá; sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương - Hỗ trợ cắt tảo, diệt rong

AVAKON - Diệt khuẩn an toàn hiệu quả cho cá

Chất sát khuẩn phổ rộng rất an toàn cho cá, diệt sạch vi khuẩn, vi rút, nấm, nguyên sinh động vật, phòng bệnh cho cá nuôi.

Max 500 - Khử mùi hôi, khử độc trong ao nuôi.

- Bổ sung khoáng chất làm giảm độ cứng trong ao nuôi.

ENZYME BLUE - Giảm tảo trong ao nuôi cá

- Chuyên diệt các loại tảo độc như: tảo đỏ, tảo lam, tảo sợi, tảo xanh,… - Làm sạch lợn cợn trong ao nuôi bằng việc phân hủy các chất hữu cơ trong ao (như: thức ăn dư thừa, mùn bã hữu cơ, chất thải của động vật thủy sản, xác tảo tàn,..)

O3 - KHỬ KHÍ ĐỘC NƯỚC AO, CHỐNG SỐC CHO CÁ, CẤP CỨU CHO CÁ BỆNH YẾU

- Làm sạch nước, sạch bùn, làm giảm khí độc NH3, H2S, NO2. - Giữ màu nước đẹp, ổn định môi trường,… - Đặc biệt O3 giúp phân hủy mùn bả hữu cơ, phân cá đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho trứng nước và thức ăn tự nhiên cho cá con

NITRO 18 - Phân hủy mùn hữu cơ, cải thiện chất lượng nước ao nuôi cá.

- Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá; - Giúp cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi thủy sản.