XỬ LÝ NƯỚC, LÀM SẠCH BÙN DƠ, KHỬ ĐỘC NƯỚC AO

Sắp xếp:


CALXI AO - Bổ sung khoáng chất cho ao nuôi cá

- Cung cấp khoáng chất cho ao nuôi thủy sản, giúp tảo phát triển tạo màu nước bền đẹp.

IMPACK - Men vi sinh xử lý nước đáy ao

- Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá, cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi thủy sản.

PARADIN - DIỆT KHUẨN, LÀM SẠCH NƯỚC AO NUÔI

- Thuốc sát trùng, diệt virút, vi khuẩn, nấm nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi thủy sản, sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương.

BKC - Giảm mật độ tảo trong ao cá

- Sát trùng diệt virius, vi khuẩn, nấm nguyên sinh động vật trong nước ao tôm; sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương.

AVAKON - Diệt khuẩn an toàn hiệu quả cho cá

- Diệt khuẩn, nguyên sinh độn vật trong nước ao nuôi, sát trùng nguồn nước và dụng cụ nuôi tôm cá.

BACTER GOLD - Làm sạch nước ao giảm nhanh khí độc

- Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá; giúp cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi thủy sản.

Max 500 - Khử mùi hôi, khử độc trong ao nuôi.

- Bổ sung khoáng chất làm giảm độ cứng trong ao nuôi.

ENZYME BLUE - Giảm tảo trong ao nuôi

- Làm sạch đáy ao nuôi bằng việc phân hủy các chất hữu cơ trong ao như thức ăn dư thừa, mùn bã hữu cơ, chất thải của động vật thủy sản, xác tảo tàn.

FIBA PLUS - Khử phèn siêu tốc

Hấp thụ NH4(NH3) trong nước, lắng tụ các chất lơ lửng, hạ phèn, ổn định môi trường nước.

NITRO 18 - Phân hủy mùn hữu cơ, cải thiện chất lượng nước.

- Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá; - Giúp cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi thủy sản.