Bến Tre - Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 7 năm 2023 ước đạt trên 32 nghìn tấn

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS) trong tháng 7 năm 2023 ước đạt 1.858 ha, đạt 73,3% so cùng kỳ; tổng sản lượng NTTS ước đạt 32.932 tấn, đạt 54,51% so với kế hoạch, 118% so cùng kỳ.

Ảnh: minh họa

Cụ thể, đối với nuôi tôm nước lợ: Hình thức nuôi tôm nước lợ thâm canh, bán thâm canh và siêu thâm canh thả nuôi tháng 7 năm 2023 ước đạt 1.333 ha (diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao là 138 ha, lũy kế từ đầu năm đến nay là 3.084 ha), sản lượng tôm biển 14.170 tấn, tăng 164,9% so với cùng kỳ. Nuôi tôm quảng canh, tôm rừng, tôm lúa đang sinh trưởng phát triển bình thường. Hiện nay, đang vào mùa mưa, có nhiều cơn mưa lớn kéo dài nhiệt độ và độ mặn giảm đột ngột dễ xảy ra dịch bệnh đốm trắng.

Đối với cá tra thâm canh: Diện tích thả giống mới trong tháng 7 năm 2023 ước đạt 75 ha; sản lượng thu hoạch ước tính 11.000 tấn.

Đối với tôm càng xanh: Tôm càng xanh trong mương vườn, liền canh liền cư đang thả giống nuôi. Ước trong tháng 7 thu hoạch khoảng 175 tấn.

 Đối với nhuyễn thể: Diễn biến nghêu chết tại Hợp tác xã (HTX) thủy sản Đồng Tâm giảm, sản lượng thiệt hại đến thời điểm báo cáo 2.640 tấn, tỷ lệ thiệt hại thấp nhất 40% và cao nhất 90% tùy từng vùng. Nguyên nhân là do mưa nhiều và kéo dài liên tục trong thời gian nghêu phơi bãi, dẫn đến nghêu chết do bị sốc độ mặn. Đối với các HTX thủy sản khác trên địa bàn tỉnh ổn định. Ước tính trong tháng 7 sản lượng nhuyễn thể thu hoạch đạt 2.127 tấn, lũy kế đến nay 7.976 tấn, đạt 53,89% so với kế hoạch.

Các đối tượng nuôi khác: Các đối tượng nuôi như cá lóc, cá điêu hồng, cá lăng nuôi lồng bè phát triển khá tốt, giá ổn định ở mức cao góp phần tăng thu nhập, người nuôi.

Đến nay, cơ quan chức năng của tỉnh Bến Tre đã kiểm tra duy trì 34 cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, qua kiểm tra có 8 cơ sở tạm ngưng hoạt động, còn lại các cơ sở đều tuẩn thủ và duy trì đủ điều kiện; thẩm định điều kiện cấp giấy chứng nhận cho 01 cơ sở đủ điều kiện NTTS; kiểm tra định kỳ chứng nhận điều kiện sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường cho 6 cơ sở. 

Cấp mới và cấp lại giấy chứng nhận cho 18 cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP), kiểm tra định kỳ 03 cơ sở ATTP đạt loại A; hướng dẫn địa phương hỗ trợ người nuôi đăng ký đối tượng nuôi chủ lực theo quy định, lũy kế đến nay có 477 cơ sở đăng ký, với tổng diện tích 1.651,894 ha, trong đó 64 cơ sở nuôi cá, diện tích 528 ha, 413 cơ sở nuôi tôm, diện tích 1.123,894 ha.

Thực hiện chuỗi giá trị tôm biển, hỗ trợ địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030; phối hợp với Tập đoàn Minh Phú khảo sát hộ nuôi đủ điều kiện để tư vấn xây dựng chứng nhận BAP, ASC cho vùng nuôi tôm thâm canh quy mô 90 ha tại huyện Thạnh Phú; tiếp tục tham gia hỗ trợ thành lập HTX nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại huyện Ba Tri và Thạnh Phú.

 Về quản lý NTTS ngoài quy hoạch thì từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Bến Tre có 1.066 giếng khoan lấy nước mặn để nuôi thủy sản (tôm thẻ chân trắng) chủ yếu tập trung tại 03 huyện ven biển. Trong đó, đã trám lấp 319 giếng tại huyện Thạnh Phú, còn lại 747 giếng đang kiểm tra, vận động trám lấp (Huyện Ba Tri là 245 giếng; Huyện Thạnh Phú là 807 giếng; Huyện Mỏ Cày Nam là 14 giếng.

Các ngành chức năng của tỉnh đã tổ chức nhiều đợt thanh, kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp NTTS chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, bảo về môi trường và đã xử lý 07 trường hợp vi phạm về đất đai với số tiền 52,5 triệu đồng.

Theo thống kê từ địa phương tại thời điểm hiện tại, tổng diện tích nuôi tôm ngoài vùng quy hoạch là 722.875 ha với 2.771 hộ, tập trung tại huyện Bình Đại tổng 1.569 hộ với 484,165 ha. Chi cục thủy sản tiếp tục triển khai các quy định về quản lý hoạt động NTTS như tập trung chú trọng các đối tượng nuôi chủ lực của tỉnh, đặc biệt đưa ra khuyến cáo sản xuất phù hợp với tình hình giá bán đang giảm mạnh như hiện nay, nhằm giúp người nuôi giảm tối đa giá thành sản xuất; rà soát thống kê nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh,...

 Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y lựa chọn cơ sở nuôi tôm nước lợ tham gia mô hình cơ sở nuôi an toàn dịch bệnh tại 3 huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh phú; thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn huyện Bình Đại, Thạnh Phú tỉnh Bến Tre; làm việc với đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú về đầu tư nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao 300 ha tại huyện Bình Đại và nhà máy chế biến tôm tại tỉnh Bến Tre…

Bảo trì hệ thống trạm quan trắc tự động huyện Ba Tri và tổ chức thu mẫu quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Trung tâm quan trắc môi trường Nam Bộ - Viện nghiên cứu NTTS II thu mẫu dịch bệnh và quan trắc các yếu tố môi trường nuôi tôm, cá tra phục vụ xuất khẩu, mẫu dịch bệnh nghêu,..

Để hoạt động NTTS đạt hiệu quả cao, thời gian tới tỉnh Bến Tre sẽ tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt khung lịch thời vụ, vận dụng tốt các khuyến cáo của ngành về thả giống rãi vụ; các quy định về môi trường, an toàn thực phẩm trong NTTS.

Đồng thời, tiếp tục củng cố, hỗ trợ hướng dẫn hoạt động Ban Quản lý vùng nuôi và thực hiện chuyên mục thời tiết nông vụ định kỳ hàng tháng theo kế hoạch; tập trung triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ các cơ sở đủ điều kiện ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh, theo quy định; tổ chức hướng dẫn thực hiện cấp mã số nhận diện ao nuôi; kiểm tra điều kiện ATTP theo văn bản hợp nhất số 03 và các quy định có liên quan đến lĩnh vực nuôi thủy sản theo quy định.  

Hỗ trợ hộ dân nuôi tôm nước lợ đăng ký cấp chứng nhận đối tượng nuôi chủ lực; tiếp tục phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạnh Phú hỗ trợ thành lập HTX nuôi tôm CNC; phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Tri chuẩn bị thành lập HTX CNC huyện Ba Tri và phối hợp với doanh nghiệp thực hiện tư vấn chứng nhận BAP, ASC cho con tôm nước lợ.

(Nguồn: Cục Thủy sản)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng