Công ty Mỹ Bình họp tổng kết và khen thưởng quý I/2023

Ngày 08/04 vừa qua, công ty Mỹ Bình đã tổ chức cuộc họp tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 3 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn sắp tới, trong tình hình biến động của ngành tôm trong nước và thế giới.

Cũng trong cuộc họp lần này, Mỹ Bình cũng trao các quyết định khen thưởng quý I/2023 cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thời gian vừa qua. Xin chúc mừng các cá nhân đạt giải, và chúc các anh chị em công ty sẽ cùng nhau đạt được kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra trong thời gian quý tới.

khen thưởng quý I/2023 cho nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

TGĐ khen thưởng quý I/2023 cho nhân viên Lab tư vấn sản phẩm xuất sắc

TGĐ họp tổng kết quý I/2023 với toàn thể nhân viên

Nhân viên Lab thi tư vấn sản phẩm

nhân viên Lab thi tư vấn sản phẩm

nhân viên Lab tham gia tư vấn sản phẩm

Nhân viên Mỹ Bình họp tổng kết quý I/2023

nhân viên lab thi tư vấn sản phẩm

công ty Mỹ Bình họp tổng kết quý I/2023

nhân viên lab thi tư vấn sản phẩm

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng