Họp mặt toàn thể nhân viên tháng 06 - Công ty Mỹ Bình

 Ngày 05/07/2020 công ty đã tổ chức buổi họp mặt toàn thể nhân viên nhằm đánh giá và tổng kết lại tình hình phát triển của công ty trong tháng 06 vừa qua. Đồng thời cùng nhau tìm ra những phương hướng tốt nhất, hiệu quả nhất để phục cho người nuôi. 

Chủ trì cuộc họp Tổng giám đốc Nguyễn Văn Bình

Trao thưởng cho nhân viên của từng bộ phận có thành tích xuất sắc trong tháng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng