Đặc điểm gen của vi rút gây bệnh đốm trắng (White spot syndrome virus) phân lập từ hệ thống nuôi tôm sú quảng canh cải tiến

Bệnh đốm trắng do White spot syndrome virus (WSSV) gây ra trên tôm được phát hiện sớm nhất ở Đài Loan năm 1992, sau đó WSSV được ghi nhận phân bố rộng khắp các khu vực nuôi tôm trên thế giới (Lightner, 1996).

 

Nguồn Tạp chí khoa học - Trường Đại Học Cần Thơ


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng