ĐẶC ĐIỂM GEN CỦA VI RÚT GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG (WHITE SPOT SYNDROME VIRUS) PHÂN LẬP TỪ HỆ THỐNG NUÔI TÔM SÚ QUẢNG CANH CẢI TIẾN

25/02/2022 | 574 |
0 Đánh giá

Bệnh đốm trắng do White spot syndrome virus (WSSV) gây ra trên tôm được phát hiện sớm nhất ở Đài Loan năm 1992, sau đó WSSV được ghi nhận phân bố rộng khắp các khu vực nuôi tôm trên thế giới (Lightner, 1996).

 

Nguồn Tạp chí khoa học - Trường Đại Học Cần Thơ


(*) Xem thêm

Bình luận