PHYTOMIX - Gây thức ăn tự nhiên, sinh trùn chỉ, ốc gạo vượt trội

Phytomix tạo môi trường thuận lợi nhất để trùn chỉ, ốc gạo phát triển, sinh sản mạnh. Ổn định chất đất trong vuông vào mùa mưa, tránh sì phèn. Phân hủy mùn bã hữu cơ dưới đáy vuông. Tạo màu nước đẹp, ổn định môi trường nước.

Dữ liệu đang được cập nhật


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng